CEO's autobranche bespreken herstelplan

Tijdens een bijeenkomst van CEO’s uit de hele keten van de auto-industrie met de Europese Commissie werd gekeken naar een herstelplan voor de sector.  Om zo de prioriteiten te synchroniseren van onder andere de overgang naar een co2-neutrale samenleving.

CEO's van autofabrikanten en leveranciers van onderdelen en hun brancheverenigingen - de European Automobile Manufacturers 'Association (ACEA) en de European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) - voerden gesprekken met Frans Timmermans, de Executive Vice-President van de Commissie voor de Green Deal en Thierry Breton, commissaris voor interne markt.

Met fabriekssluitingen in heel Europa, een productieverlies tot nu toe van 2,4 miljoen voertuigen en een daling van de autoverkoop met meer dan 95% vorige maand, loopt de hele sector het risico op liquiditeitstekorten. De situatie in de auto-industrie heeft een groot domino-effect op andere delen van de economie.

"De eerste  prioriteit van de industrie is het opnieuw lanceren van de markt, waardoor de productie kan worden hervat op productielocaties in de hele EU", aldus ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema. "Gezien het bijna totaal wegvallen van de verkoop, zal het van cruciaal belang zijn om een ​​sterke marktprikkel te geven om autofabrikanten in staat te stellen de productiefaciliteiten volledig te heropenen en mensen aan het werk te houden."

Tijdens de bijeenkomst riepen ACEA en CLEPA de Europese Commissie op om de nationale vernieuwingsregelingen voor de vloot te coördineren om ervoor te zorgen dat de marktvoorwaarden over het hele continent worden geharmoniseerd en deze aan te vullen met de EU-begroting.

"Terwijl we eraan werken om de wielen weer in beweging te krijgen, moeten we op zoek gaan naar win-winoplossingen die inspelen op de dringende ecologische, industriële en bredere maatschappelijke behoeften", zegt Sigrid de Vries, secretaris-generaal van CLEPA. “Het doel van herstelmaatregelen moet daarom tweeledig zijn: de industrie opnieuw opstarten en het volledige scala aan technologische oplossingen gebruiken dat beschikbaar en nodig is voor koolstofneutraliteit. Hand in hand met investeringen in duurzame energiedragers en infrastructuur, zal dit de Green Deal voortstuwen en de werkgelegenheid en industriële activiteit in Europa veiligstellen. ”

Hoewel de productie van voertuigen en onderdelen langzaamaan weer begint aan te trekken, zijn er grote verschillen tussen de lidstaten. Dit belemmert het herstel van een industrie die afhankelijk is van toeleveringsketens over het hele Europese continent. Daarom het pleidooi voor een gecoördineerde herstart van activiteiten en investeringen in de hele waardeketen.

Bron: Clepa