Data drives your business!

Geïntegreerde AI en Machine learning in webservices voor intelligente mobiliteit
 

De wereld van mobiliteit verandert in rap tempo. Alles draait om data. Waar je voorheen de show kon stelen met mooie nieuwe glimmende features aan de auto zelf, moet je tegenwoordig echt uit een ander vaatje tappen. Alles draait informatie, data, webservices en continue dienstverlening gebaseerd op die gegevens. Amazon Web Services begrijpt dat en speelt in op die behoefte. Vooral door integratie van AI-, Machine Learning- en Deep Learning-functionaliteit om zo meer grip te krijgen op die complexe wereld van mobiliteit. En duurzaamheid.

Speciaal om die gedachten te voeden was Julien Simon, evangelist AI & Machine Learning naar het kantoor van Amazon Web Services (AWS) in Amsterdam gekomen. ‘Het is ons doel om C-level bestuurders te ontzorgen door middel van het aanbieden van intelligente webservices’, aldus Simon. ‘Hogere effectiviteit en efficiency tegen lagere kosten en met hoger rendement – in alle opzichten – dragen bij aan een betere toepassing van bijvoorbeeld duurzame mobiliteit in de automotive industrie. Die industrie leent zich met name voor de meest uiteenlopende toepassingen van onze webservices doordat juist in die markt nagenoeg alle technologie bij elkaar komt. Het gaat niet (alleen) meer om het rijden. Het gaat om het gebruik: hoe, wie, wat, wanneer, waarom, et cetera. Al dergelijke gegevens moeten beschikbaar zijn voor een organisatie voor een juiste aansturing van die mobiliteit in de gewenste richting. Of dat nu gaat om efficiënter gebruik of om meer duurzaam gebruik van de vervoersmiddelen; het aansturen van ongewenst rijgedrag of beperking van het aantal ‘rijkilometers’, dat is om het even. Echter, er zitten technologisch en juridisch gezien nogal wat haken en ogen aan een dergelijke behoefte.’

Auto moet in leven gebruiker passen
De auto is veelal een verlengstuk van de persoon die hem gebruikt. ‘Daar kun je niet zomaar iets aan veranderen. De maatschappij verandert echter en stelt nieuwe eisen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, deelconcepten, beschikbaarheid van mobiliteit enz. De ‘connected car’ moet passen in het concept van ons ‘connected life’. Simon: ‘Alles moet in elkaar passen, van elektrisch rijden tot personalisatie van de dienstverlening eromheen, van autonoom rijden (aan de hand van toegepaste Artificial Intelligence) tot sensors all over. Al die technologie leidt tot het verzamelen van data en de beschikbaarheid met de analyses van die data geeft een steeds grotere voorspelbaarheid van de berijder en het voertuig. Drie technologieën, te weten Machine Learning, Artificial Intelligence en Deep Learning liggen aan de basis van die toenemende behoefte aan en grip op gegevens om mobiliteit in de gewenste richting te sturen.’

Menselijke eigenschappen
Door die technologieën krijgt software en de toepassing ervan steeds menselijker eigenschappen. Simon: ‘Echter, hoe meer data, hoe ingewikkelder het wordt om uit die data de juiste context te extraheren. Of het nu gaat om een ‘zelfdenkende toepassing’ of een exacte analyse gebaseerd op algoritmen. De organisatie die in staat is om uit al die data de juiste context te halen is echter koopman. Simpel voorbeeld: wanneer je de beschikbaarheid van vrachtwagens en ladingen beter op elkaar kunt afstemmen, kun je concepten uitwerken, waarbij het niet uitmaakt of jouw vrachtauto specifiek jouw lading ophaalt. Je kunt gebruik maken van een logistiek totaalconcept waarbij vrachtwagens ladingen vervoeren en afleveren op adressen. De verrekening moet dan onderling gebeuren door de vervoerders naar elkaar en naar de opdrachtgevers. Op die manier kun je veel efficiënter omgaan met al die kilometers die moeten worden overbrugd. Dat is niet eenvoudig en er zijn soms tegenstijdige belangen zo lijkt het, maar het kan wel. Deels gebeurt het ook al bij vliegtuigen die elkaars vracht – of passagiers – meenemen en die kosten met elkaar verrekenen. Daar is nog veel meer uit te halen.’

Voorspelbaarheid belangrijk
Een veel verdergaand voorbeeld is de ‘real life’ verwerking van data die uit een Formule 1-wagen komt. Simon: ‘Wie regelmatig naar een Formule 1-race kijkt ziet dat bijvoorbeeld in het televisiescherm de kans wordt weergegeven dat iemand nog wordt ingehaald door de concurrentie als ze op deze manier doorrijden. Die data komt uit 120 sensoren in de wagen die goed zijn voor 3 Gb en 1500 datapoints per seconde... Alles in de prestaties van de auto én de coureur wordt voorspelbaar op die manier. En dat is belangrijk om ze optimaal te laten presteren. Maar dat is – in zijn algemeenheid – ook belangrijk om een organisatie te kunnen aansturen. Nieuwe technologieën als beeld- en video-analyse, het begrijpen van natuurlijke spraak, met daaraan gekoppeld computervertaling, spraakverwerking en -aansturing, maar ook de ‘real life’ verwerking van feedback uit actuele data, het hele scala aan opties biedt nieuwe mogelijkheden om vooral in de automotive industrie, maximaal rendement te halen uit al die gegevens.’

Voor veel organisaties te complex
AWS zou AWS niet zijn als daarop niet een compleet business model op gebaseerd zou worden in de vorm van webservices. Simon: ‘Veel organisaties zijn echter, vanwege de complexiteit van de materie en de technologie, niet in zelf staat om zelf die dataverzameling en -analyses te doen. Die analyses kunnen op talloze niveaus en ook de dataverzameling en de manier waarop je een bruikbare dataset samenstelt en analyseert om te leren hoe je ermee moet omgaan, is uiterst complex. Dus biedt AWS die opties aan in de vorm van webservices. Daarmee komt iedere organisatie in principe in de gelegenheid dezelfde kennis te vergaren over ‘zijn’ data en daarmee zijn voordeel te doen. Als het gaat om flexibiliteit, duurzaamheid en effectiviteit van de inzet van mobiliteit is de voorspelbaarheid van processen en resultaten cruciaal om een organisatie te laten overleven in deze tijd. Intelligente webservices maken daarvan een essentieel onderdeel uit. De manier waarop je die technologie toepast is echter een specialisme, letterlijk een vak apart. De samenstelling en training van de data gebeurt (deels) in de cloud en de uitvoering en voorspelling ervan vindt plaats op de ‘plaats delict’. Daarmee haal je de beste resultaten en het maximale uit al die technologie. AWS is daar al langer mee bezig en weet waar winst voor een organisatie is te halen. Eén voorspelling kan ik wel vast geven: er is geen weg meer terug! Deze technologie gaat steeds meer deel uitmaken van ons leven.’