Elektrisch wagenpark groeit sneller dan infrastructuur

Autoverkoop: terugkeer naar groei verwacht in 2022, maar bezorgdheid over oplaadinfrastructuur blijft bestaan

Ondanks een recorddaling als gevolg van de COVID-pandemie is de verkoop van nieuwe auto’s in de EU vorig jaar verder gedaald als gevolg van het tekort aan microchips. Nu verwacht wordt dat de chipleveringen zich in 2022 zullen stabiliseren, voorspelt de Europese brancheorganisatie van autofabrikanten (ACEA) dat het aantal registraties van personenauto’s in de EU dit jaar weer zal groeien en met 7,9 procent zal toenemen tot 10,5 miljoen auto’s.

Dit zou echter nog steeds bijna 20 procent onder het verkoopniveau van vóór de crisis van 2019 liggen. In het kader van de European Chips Act die recentelijk werd gepubliceerd, dringt ACEA er daarom bij de EU om op het gebied van chips aan haar afhankelijkheid van overzeese leveranciers te verminderen om dergelijke schade aan strategische Europese industrieën in de toekomst te voorkomen.

In een krimpende automarkt die vorig jaar werd gehinderd door problemen met de toeleveringsketen, bleven auto’s met een geëlektrificeerde aandrijflijn hun totale marktaandeel vergroten, waardoor ze nu goed zijn voor bijna 1 op de 5 autoverkopen in de gehele Europese Unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom nieuws

“De goede verkoopprestaties van auto’s met een geëlektrificeerde aandrijflijn zijn zeer welkom nieuws”, aldus Oliver Zipse, voorzitter van ACEA en CEO van BMW Group. “We mogen echter niet vergeten dat dit nog steeds een vrij kwetsbare markt is, die sterk afhankelijk is van ondersteunende maatregelen zoals aankoopstimulansen en vooral van de staat van de oplaadinfrastructuur.”

Momenteel blijft het tempo van de uitrol van de infrastructuur ver achter bij de vraag van de consument naar elektrisch oplaadbare auto's. De verkoop van elektrische auto's is de afgelopen vijf jaar zelfs vier keer sneller gestegen dan de ingebruikname van nieuwe laadpunten.

“De verkoop van elektrische auto's is tussen 2017 en 2021 meer dan vertienvoudigd, terwijl het aantal openbare oplaadpunten in de EU met minder dan een factor 2,5 keer is toegenomen”, aldus Zipse. “Als deze situatie niet dringend wordt aangepakt door de invoering van ambitieuze doelstellingen voor alle EU-lidstaten, zullen we zeer binnenkort in een impasse belanden.”

Noodklok

Oliver Zipse luidt de noodklok nu het Europees Parlement en de nationale regeringen besprekingen voeren over de voorgestelde verordening inzake alternatieve brandstoffeninfrastructuur (AFIR). ACEA dringt er bij het Parlement en de Raad op aan om het oorspronkelijke AFIR-voorstel van de Europese Commissie aanzienlijk aan te scherpen, om ervoor te zorgen dat Europa een voldoende dicht netwerk van oplaad- en tankinfrastructuur opbouwt.