Eric Westdorp over 'Move to Zero' van Fleet Support

Fleet Support, opgericht in 1991, biedt een integraal pakket aan oplossingen op het gebied van fleet & mobility. Van software en consultancy tot volledige outsourcing. Zero emissie en elektrisch rijden horen daar natuurlijk bij. Het is overigens niet hetzelfde. Elektrisch rijden is namelijk slechts één van de middelen, om het doel ‘zero emission’ te bereiken.

Door Joeri van Dam

In gesprek met Eric Westdorp gaan we in op hun Move to Zero emission aanpak. De vraag vanuit de markt is: “Hoe kom je tot duurzame mobiliteit?”. Hiervoor heeft Fleet Support een plan van aanpak uitgewerkt dat bedrijven helpt bij het realiseren van deze doelstelling.

Van dit interview is ook een video gemaakt. Klik hier om die te zien.

 

Move to Zero
Om te komen tot een aanpak moest er eerst onderzoek gedaan worden. Daarvoor werkte Fleet Support samen met onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel. Onderzocht is in hoeverre bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijkheden om hun wagenpark te verduurzamen, hoe positief ze tegenover elektrisch rijden staan en hoe urgent een duurzame toekomst voor hen is. Op de resultaten van het onderzoek is de kennis en ervaring van Fleet Support qua elektrificatie toegepast om te komen tot het Move to Zero emission stappenplan.

Consultants en banken als eerste
Volgens Eric Westdorp zijn er grofweg drie typen bedrijven te identificeren. Fleet Support heeft ze ingedeeld in de groepen Connect, Charge en Power Up. Deze indeling geeft aan in welk EV-stadium het bedrijf zich bevindt, van ‘beginner’ tot ‘ervaren’. Niet voor elke sector is het even gemakkelijk om te elektrificeren. Je ziet dit ook in het type bedrijven. Het waren bijvoorbeeld vooral de consultants, banken en energiebedrijven die als eerste, jaren geleden, elektrisch gingen rijden.

Deze Power Up bedrijven hebben het goed voor elkaar, ze zijn 8 à 9 jaar geleden al begonnen en hebben toen die stap naar echte verduurzaming gemaakt. Je hebt ook de starters (Connect). Ze hebben nog geen beleid, de urgentie om te verduurzamen is nog niet helder en er is geen begeleiding voor de berijders. Oftewel, ze willen wel, maar weten nog niet goed hoe.

De middenmoot, Charge, heeft wel al wat elektrische auto’s rijden, ze hebben hun wagenparkregeling hier enigszins op aangepast, maar zijn meer volgend dan leidend voor wat betreft verduurzaming van het wagenpark.

6-stappenplan
Het zijn vooral de organisaties uit de eerste en tweede groep die de hulp van Fleet Support kunnen gebruiken. Hiervoor is een 6-stappenplan ontwikkeld, welke begint bij Bewustwording (stap 1). En dan vooral de bewustwording van de urgentie in relatie tot de eigen duurzaamheidsambities. Daarna is het een kwestie van Meten en Analyseren (stap 2). Feiten worden verzameld uit de data van verschillende gebruikersgroepen, maar ook direct van medewerkers. De functionele behoeften worden bij deze stap vastgesteld en naast mogelijke, beschikbare oplossingen vanuit de markt gelegd.

Nadat in de tweede stap het scenario gekozen is, volgt de bepaling van het beleid. Het huidige autobeleid krijgt een update in stap 3. Bijvoorbeeld, hoe gaat het bestelproces van thuislaadstations, hoe worden de kosten verrekend van de laadpunten en voor het opladen thuis en onderweg, maar ook aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld vakantieauto’s. De uitwerking van stap 4 (inkopen en implementeren), stap 5 (monitoren en ondersteunen) en de laatste stap 6 (optimaliseren en bijsturen) zijn te vinden in de whitepaper, maar kan desgewenst ook in een persoonlijk gesprek met Fleet Support uitgelegd worden.

De hedendaagse ontwikkelingen passen goed bij de werkzaamheden van Fleet Support. Op verschillende vlakken is steeds meer expertise nodig, zo legt Eric uit. Je hebt tegenwoordig te maken met zowel een tekort op de arbeidsmarkt als op het vlak van beschikbare (elektrische) auto’s. Om goede medewerkers te kunnen werven en behouden is een duurzame en flexibele mobiliteitsregeling eigenlijk onmisbaar geworden. Alleen een leaseauto aanbieden is niet meer voldoende gezien de wisselende behoeftes van werknemers. Zo heeft de medewerker die in de stad woont en werkt vaak geen behoefte aan een (vaste) leaseauto. Hij/zij wil graag van het Openbaar Vervoer en/of e-bike gebruik maken, aangevuld met een deelauto. Terwijl de medewerker met een jong gezin in de provincie heel graag een (elektrische) leaseauto van de baas wil. Flexibiliteit en duurzaamheid dus. En dit wordt nog eens complexer door de (hele) lange levertijden en de snel stijgende energieprijzen. In plaats van één keer per 5 jaar, moet de mobiliteitsregeling nu jaarlijks twee keer worden herzien wil je actueel blijven.

Iedereen over
Concluderend is het zo, dat uiteindelijk elk bedrijf, in elke sector over dient te gaan op duurzame mobiliteit. Hoe snel dat moet gebeuren hangt af van de werkzaamheden van een bedrijf, van de locatie, maar ook van de eigen urgentie die een bedrijf zich stelt. Het Move to Zero Emission programma zorgt voor een passende ondersteuning in welke fase een bedrijf zich ook bevindt. Bedenk ook dat duurzame mobiliteit een positief effect heeft op aantrekkelijk werkgeverschap. Zo kan zero emissie voor iedereen een win-win zijn.