Je zal maar zo’n zombiebaan hebben…

(Column) Volgens recent onderzoek van PwC zullen de komende vier jaar op jaarbasis zo’n 400.000 ‘zombiebanen’ verdwijnen vanwege digitalisering. Onder zombiebanen wordt volgens PwC verstaan: ‘banen met helaas weinig bestaansrecht…’ Zoals kassamedewerkers, vakkenvullers, horecamedewerkers, receptionisten en magazijnmedewerkers.

Oké, dus de horecamedewerkers worden eerst een jaar lang buitenspel gehouden en de vakkenvullers afgezeken om ze daarna af te serveren als zombiebaan? Ga maar wat anders leren, beveelt PwC aan. Ze zeggen het iets netter, maar daar komt het wel op neer. Kassamedewerkers en vakkenvullers die een jaar lang voor veel mensen zo ongeveer het enige menselijke contact in levende lijve zijn geweest horen nu dus bij de zombiebanen.

PwC verwacht namelijk dat zodra de coronasteun wegvalt, dergelijke banen het eerst zullen verdwijnen. Met die steun worden ‘zombiebedrijven’ nu nog overeind gehouden, aldus het accountantsbureau. Kijk, daar knappen ze van op. Eerst ging het nog om zombiebanen, nu al om zombiebedrijven. Misschien is de volgende stap een zombiesector? Gewoon een hele sector schrappen? De taximarkt of zo? Met een autonoom rijdende Uber-auto hebben we die niet meer nodig.

Omscholing naar banen waar wel veel vraag naar is, is volgens PwC de oplossing. De kwaliteiten die de mensen in die zombiebanen hebben, zijn blijkbaar toch nog wel goed genoeg om wat mee te kunnen in het leven. Omscholen naar banen als technici, basisschooldocenten, politiemensen en brandweerlieden. Van kassamedewerker naar de politie? Ze moesten toch al regelmatig winkeldieven tegenhouden. Van vakkenvuller naar computertechnologie? Ze houden nu immers ook al zo’n scanapparaatje in hun handen. Van magazijnmedewerker naar brandweerman (of -vrouw uiteraard)? Als er één sector is waar het behoorlijk warm loopt is het wel de distributie.

PwC voorziet dat er tot en met 2024 jaarlijks 400.000 banen onder druk komen te staan, vooral in de regio's Midden-Brabant, Midden-Limburg en Zeeland. Zombieprovincies dus.

Er is veel winst te halen met digitalisering, zeker als het gaat om digitalisering van informatie en -processen. En ongetwijfeld zullen er banen verdwijnen. Er is volgens mij echter een reden waarom grote internetbedrijven toch langzaamaan met fysieke locaties komen. Misschien hebben de consumenten nu al genoeg van de ‘computerzombies’ en willen ze gewoon een keer iemand in levende lijve kunnen spreken en zien?

Om gewoon even te overleggen in plaats van te lezen ‘of het antwoord u verder heeft geholpen’…

John de Waard