Milieu Peil Box zet nieuwe standaard voor milieumetingen

Een ‘blackbox’ waarmee op eenvoudige wijze milieuwaarden worden gemeten en waarmee omgevingsanalyses zijn te maken. Sinds kort is dat mogelijk met de Milieu Peil Box van Transscope Voertuigsystemen, de Nederlandse specialist op het gebied van geavanceerde hard- en software waarmee voertuigen, materieel en objecten zijn te registreren.

Milieu Peil Box van Transscope

Milieu Peil Box van Transscope

“Men kent ons inderdaad van onder andere de Blackbox voor rittenregistratie, dat maakt het misschien wat verrassend dat wij nu ook met een Milieu Peil Box komen”, zegt Henk-Jan Kienhuis,  directeur/eigenaar van Transscope. “De ontwikkeling van de Milieu Peil Box is te danken aan een concrete vraag van een gemeente die onze producten voor rittenregistratie en fleetmanagement al gebruikte. Wij gaven hen met onze producten al een goed inzicht in de efficiency van hun mobiliteit. Maar daarmee bleef nog de vraag wat die efficiënte mobiliteit voor meetbare effecten op het milieu in de stad had. Vandaar dat zij ons benaderden.”

Nederlandse ontwikkeling
De Milieu Peil Box is door Transscope volledig in eigen beheer ontwikkeld, zegt Henk-Jan Kienhuis. “Wij hebben daarvoor ons eigen ecosysteem gebruikt, met als basis de Blackbox en bijbehorende webapplicatie.” Het resultaat is een handzame module waarin diverse sensoren zijn opgenomen die onder andere temperatuur, geluid (dB), Co2 en fijnstof meten. De meetmomenten zijn door de gebruiker zelf in te stellen; van bijvoorbeeld elke minuut tot een paar keer dag. De verzamelde data wordt via onze beveiligde verbinding naar het cloudplatform van Transscope gestuurd. De gegevens zijn via het portaal direct in te zien, maar daarnaast is het ook mogelijk om deze via een ter beschikking staande API in een eigen omgeving of platform verder te verwerken en/of weer te geven.

Eenvoud
Al naar gelang de klantwens, kan de Milieu Peil Box worden uitgerust met een accu, al dan niet aangevuld met zonnepanelen. Ook de plaatsing van de MPB is eenvoudig te realiseren: de module is bijvoorbeeld te bevestigen aan een lantaarnpaal of op een dak en zelfs op een voertuig.

Inzicht in milieueffecten
“Met de Milieu Peil Box bieden wij onze klanten, zoals gemeenten, op een eenvoudige wijze inzicht in de milieueffecten van hun mobiliteitsbeleid”, aldus Henk-Jan Kienhuis. “Zonder dat er omvangrijke investeringen in de aanschaf en het onderhoud voor nodig zijn.”

Sensoren in de Milieu Peil Box

  • Fijnstof sensoren voor verschillende partikel grootten:

                - PM1.0
                - PM2.5
                - PM10

  • CO2
  • Temperatuur
  • Omgevingsruis (noise)