MyFMS: Integratie biedt veilige gegevensuitwisseling

Er komt steeds meer nadruk op veiligheid en betrouwbaarheid als het gaat om gegevensuitwisseling. Als aanbieder van Smart Mobility & Smart Cities oplossingen ziet Micpoint daarin niet alleen een stijgende behoefte bij haar klanten, maar zeker ook goede kansen. Frank Leemkuil, technisch directeur Micpoint: ‘Een Smart Mobility oplossing zoals MyFMS staat niet (meer) op zichzelf. Fleetmanagers en andere medewerkers, die gebruik maken van deze toepassingen, moeten ook in toenemende mate kunnen interacteren met toepassingen als Microsoft Office365. De nadruk ligt daarbij tegenwoordig meer op security dan op mobility: smart mobility.’

Leemkuil is ervan overtuigd dat een platform als Microsoft 365 (inclusief SharePoint en Office 365) binnen niet al te lange tijd dé standaard zal zijn voor veel ondernemingen. ‘Die toepassingen bieden alle opties die je kunt wensen om veilig met elkaar te kunnen samenwerken en gegevens te kunnen uitwisselen. Echter, wanneer je fleetmanager bent, heb je normaal gesproken de beschikking over een adequate toepassing voor jouw berijders- en voertuiginformatie. Integratie van onze MyFMS met AzureAD en Office365 is dus eigenlijk een must. Het maakt het leven letterlijk overzichtelijker.’

Sluitend geheel
Er is nogal eens wat schrik als het gaat om dergelijke integraties met cloud gebaseerde toepassingen en Smart Mobility & Smart Cities. Het zou te complex worden en onwerkbaar. Dat is volgens Leemkuil zeker niet het geval. Sterker nog, op de juiste manier aangepakt vormt het applicatielandschap één sluitend geheel. En dat is feitelijk de belangrijkste doelstelling: zorgen dat je toekomstbestendig werkt. Dat er bijvoorbeeld geen probleem ontstaat wanneer medewerkers je organisatie verlaten en dat de informatie waarover zij gingen veilig bereikbaar blijft voor de juiste mensen. Wet- en regelgeving zoals de AVG is heel strikt, maar als je je zaakjes goed hebt ingeregeld, hoeft het geen probleem te zijn of te worden. Mutaties zijn ongeveer de grootste nachtmerrie voor ICT-beheerders. ‘Het is niet zo complex als het lijkt. Het is meer koudwatervrees, maar aan de andere kant zien heel veel organisaties ook de voordelen er wel van in, als je maar even de kans krijgt om met ze te praten en de juiste vragen te stellen. Niet de vraag wat willen jullie, maar wat missen jullie is van doorslaggevend belang. Wat is het gewenste resultaat en waarom denk je dat jullie dat nu nog niet bereiken? Dan blijkt het in verreweg de meeste gevallen te gaan om inzichten die je kunt krijgen door een veilige integratie van Smart Mobility & Smart Cities software met bedrijfsapplicaties. Die optie kunnen wij ze nu bieden.’

Single sign on
Leemkuil: ‘Sinds de introductie dit jaar van onze nieuwe MyFMS release, is het mogelijk om MyFMS te koppelen aan Microsoft 365 met AzureAD. Hier¬mee koppelen organisaties makkelijk en veilig aan MyFMS. Gebrui¬kers hoeven zich met hun bestaande gebruikersnaam en wachtwoord maar één keer aan te melden (single sign on), vanuit het bedrijfsdomein. Wanneer er een medewerker in dienst komt of uit dienst gaat, is deze meteen bekend in MyFMS. Er is een directe koppeling met AzureAD vanuit MyFMS, waar de autorisatie plaatsvindt. Op de achtergrond worden de gebruikers gesynchroni¬seerd en alle rechten blijven/worden direct van toepassing, afhankelijk van wat de autorisaties zijn die bij een bepaalde functie horen. Het systeem sluit aan op de wet- en regelgeving op basis van vooraf gedefinieerde business rules. Bovendien kun je er nog allerlei praktische zaken aan toevoegen, zoals de uitgifte en het beheer van berijderspassen. Ook daar valt nog veel efficiency- en informatiewinst te halen.’ De komende periode worden er nog een aantal belangrijke innovaties geïntroduceerd, waaronder het aanmelden zonder gebruik te maken van een wachtwoord middels de FIDO2 authenticatie techniek. Dit wordt al ondersteund door Microsoft 365 met AzureAD.

Fundament
Volgens Leemkuil wordt dit geïntegreerde platform hét fundament voor elke organisatie die te maken heeft met en behoefte heeft aan integratie van Smart Mobility & Smart City toepassingen met bedrijfsapplicaties. ‘De nadruk ligt meer bij die veilige gegevensuitwisseling. Daar ligt bij ons ook het onderscheid. Een goed Smart Mobility & Smart City oplossing is heel mooi en waardevol; een goed geïntegreerd Smart Mobility & Smart City oplossing  is nog mooier en waardevoller. Het scheelt niet alleen veel tijd en kosten in het beheer, maar biedt vooral de gebruikers standaard een veilige(r) en toch flexibele manier van gegevensuitwisseling: security by default. Dat is het fundament, dus dat moet eerst op orde zijn. Je moet eerst kunnen lopen voor je kunt rennen. Daarna kun je gaan nadenken over rijden …’

Stuurmiddelen
Die veilige gegevensuitwisseling in die geïntegreerde werkomgeving betekent voor het management dat er meer stuurmiddelen binnen handbereik komen om zowel rijgedrag als gebruik van voertuigen te optimaliseren. Leemkuil: ‘Om onze klanten inzicht te geven in hoe wij werken en welke garanties wij bieden doen we ook veel aan certificering. Zodat onze manier van denken en werken (aantoonbaar) transparant wordt voor anderen, maar ook bewust wordt gedragen in onze organisatie. Certificeringen als ISO 27001 sluiten aan op onze visie, op de bewustwording om het hoogste te willen blijven nastreven. Ook wij willen bepaalde sturing kunnen geven aan onze organisatie, dus we doen er alles aan om die informatie uit de organisatie te destilleren waaruit we kunnen afleiden of we op de goede manier werken. Zowel voor onszelf als voor onze klanten. Het getuigt simpelweg van professionaliteit en uniform werken. Van het feit dat je je werk en de belangen van je klanten serieus neemt.’