Reiskostenvergoedingen gaan veranderen na 2020

Wat zijn úw wensen?

Door deelname aan het Nationaal onderzoek reiskostenregelingen van VakWereld kunt u aangeven wat úw mening is.

13 miljard werd, voor Corona,  jaarlijks besteed aan reiskosten voor woon-werkverkeer.
De helft daarvan was voor woon-werkverkeer met de auto.
Voor 50% van deze autoforensen was die afstand slechts 7,5 kilometer of minder.

Het huidige aanbod van de verschillende reiskostenvergoedingen is enorm groot en fiscaal complex.
Vaststaat dat de tijdelijke vrijstelling voor vaste reiskostenvergoedingen, waarbij thuiswerkdagen als kantoordagen worden beschouwd, vervalt op 1 januari 2021. Hoe past uw situatie daarin?

Er is de roep om duurzamer te reizen. Om thuiswerken te belonen. De politiek overweegt weer om rekeningrijden in te voeren. Het Klimaatakkoord wil, vanaf 2022,  grotere organisaties verplichten om hun footprint te verminderen door te sturen op woon- werkverkeer.

De vraag is dus niet óf, maar wanneer en hoe de reiskostenregelingen gaan veranderen.

In dat kader is het van belang om werkgevers, vakbonden en politiek inzicht te geven in de wensen van werknemers én werkgevers. Deelname aan het landelijke onderzoek  geeft de mogelijkheid die input te leveren. In januari worden de resultaten verwacht. In de enquête  kunt u aangeven of u de resultaten ook zelf wil ontvangen.

Wij stellen het zeer op prijs als u mee wil werken aan dit onderzoek. Het neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. Hoe meer antwoorden, hoe betrouwbaarder de gegevens en de conclusies.

Uiteraard worden de resultaten op onze sites gepubliceerd.