Vooruitzichten autobranche zijn somber volgens CLEPA

COVID-19 heeft een enorme impact op de economie en met name april bereikte het consumenten- en bedrijfsvertrouwen een nieuw dieptepunt. Dit is ook de tijd dat de Europese auto-industrie weer voorzichtig probeert op te starten. De vooruitzichten voor deze sector zijn echter somber.

Het herstarten van de productielijnen en de logistieke samenhang zijn complex en afhankelijk van voldoende vraag. Een moeilijke situatie, volgens CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). Met een veelal slecht werkende interne markt en lidstaten die zich nog in verschillende stadia van de coronacrisis bevinden, is er grote behoefte aan een goede Europese coördinatie.

CLEPA werkt regelmatig een overzicht bij van de maatregelen in de lidstaten en of de productie en verkoopactiviteiten worden hervat of opnieuw gaan starten. Het overzicht bevat de laatste aankondigingen van producenten over geplande herstart van de productie per land.

De volatiliteit van de vraag wordt momenteel beschouwd als het meest kritieke probleem voor de toeleveringsketen van de auto-industrie. Een CLEPA-onderzoek onder leveranciers van autosystemen en componenten in Europa, waarbij de impact van de COVID-19-crisis wordt gemeten, toont aan dat 90% van de respondenten onzekerheid heeft over wat en hoeveel ze moeten produceren. Hun toekomstperspectief hangt sterk af van het consumentenvertrouwen en de aantrekkende vraag.

Vraag bepaalt de toekomst

De vooruitzichten voor de sector zijn de afgelopen weken aanzienlijk verslechterd. Meer dan 90% van de bedrijven verwacht een omzetdaling in 2020 van ten minste 20%, tegen 60% met deze verwachting in maart. Ruim een ​​derde verwacht een reductie van meer dan 30%. De winstgevendheid zal een nog grotere klap krijgen: meer dan de helft van de respondenten verwacht nu verlies te lijden door belastingen. Ook het perspectief van een snel herstel verslechterde aanzienlijk. Drie op de vier bedrijven vrezen dat het meer dan een jaar zal duren om te herstellen, terwijl vier weken geleden de consensus 6-12 maanden bedroeg. Een derde van de respondenten voorziet een termijn van twee tot drie jaar.

CLEPA heeft er bij de EU en de nationale regeringen op aangedrongen door de EU gecoördineerde vernieuwingsregelingen voor voertuigen te lanceren om het economisch herstel te stimuleren en de herstart van de sector te ondersteunen. Stimulering van de vraag is belangrijk voor het vergroten van de productiecapaciteit en zal daarmee ook gunstig zijn voor het behoudt van banen. De auto-industrie heeft ook veel invloed op andere sectoren van de economie.

Actieplan ACES, CECRA, CLEPA en ETRMA

Deze oproep tot actie maakt deel uit van het gezamenlijke actieplan voor een succesvolle herstart van 25 punten, dat deze week door CLEPA is gepubliceerd samen met de drie andere Europese verenigingen die de volledige waardeketen van de auto-industrie vertegenwoordigen. Samen wil de sector een bijdrage leveren aan een beleidsreactie op COVID-19 die de volksgezondheid verzekert, de impact op de economie minimaliseert en de focus blijft houden op de overkoepelende doelstellingen van onze tijd: de digitale en CO2-neutrale samenleving.

Minimaliseren economische schade

Om de crisis het hoofd te bieden, is een groot deel van de bedrijven van plan de investeringen in R&D te verminderen en het personeelsbestand te verminderen. Volgens de CLEPA-enquête is de helft van de bedrijven van plan om de investeringen en het personeelsbestand al op korte termijn aan te passen. De rest voorziet in het nemen van dergelijke maatregelen in de komende 6-12 maanden. Herziening van de productievoetafdruk wordt ook overwogen.

Ongeveer vijf miljoen Europeanen werken in de automobielindustrie, R&D en ondersteunende activiteiten. In totaal is de sector goed voor ongeveer 13,8 miljoen banen. De crisis versnelt de transformatie van de sector en de industrie en beleidsmakers moeten samenwerken om de werkgelegenheid te behouden en het personeel toekomstbestendig te maken.

Om het concurrentievermogen van Europa op de lange termijn te ondersteunen, moet de EU ook gebruikmaken van alle instrumenten die haar ter beschikking staan ​​om onderzoek en innovatie te ondersteunen. Ondersteuning van het innovatievermogen van de sector is van cruciaal belang om op een duurzame manier uit de crisis te komen. Autoleveranciers behoren tot de grootste particuliere investeerders in O&O en dragen aanzienlijk bij tot het concurrentievermogen van de autosector in Europa.

Bron: CLEPA