Wie moet er nu bij- of omscholen?

(Column) Ik heb gelezen dat de belangrijkste Nederlandse planbureaus in gezamenlijkheid tot de conclusie zijn gekomen dat dat digitaal werken best handig is. Alleen er zijn wel wat mensen die bij- of omscholing nodig hebben. Scherp opgemerkt.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) hadden recent weinig mooie woorden over voor de uitvoering van de coronamaatregelen door het kabinet. De achterstand op onderwijsgebied was niet nodig, de zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving had beter gekund en gemoeten en als het gaat om de anderhalvemetermaatschappij: die moeten we loslaten.

Om met dat laatste te beginnen: veel mensen zijn daar volgens mij al mee bezig. De planbureaus hadden aangegeven dat die anderhalvemetermaatschappij voor onwenselijke bijverschijnselen zorgt en daarmee op termijn niet alleen onwenselijk maar ook sociaal onhoudbaar is. Bij het lezen van die zinnen hebben veel mensen bij het record ‘termijn’ direct de systeemdatum ingevuld: ‘vandaag’.

Maar de planbureaus hadden ook een tip voor het kabinet: politici moeten de problemen op de lange termijn in de gaten houden met betrekking tot het digitaal werken. We worden nu massaal ‘getest’, maar er blijkt wel ‘enige urgentie’ vereist in het bij- of omscholen van grote groepen mensen die anders afhaken. Met name ouderen en lager opgeleiden. De digitale kloof wordt steeds groter, constateren de planbureaus.

Even een reminder:
In september 2000 hebben 189 landen binnen de Verenigde Naties in een lijvig document, de United Nations Millennium Declaration, laten weten welke doelen zij nastreefden: dat ging zeker ook over duurzaamheid en nog allerlei andere belangwekkende zaken, maar ook over gelijke ontwikkeling voor alle landen en zoveel mogelijk mensen. Onder meer door digitalisering. We zijn twintig jaar verder en nu komen de Nederlandse planbureaus na twee maanden thuiswerken door de coronacrisis tot de conclusie dat ‘delen van de bevolking achterop dreigen te raken’. Door diezelfde (versnelde) digitalisering. Of liever, door het gebrek aan opleiding en begeleiding in die digitalisering.

Twintig jaar later. Dat heeft best lang geduurd toch?

Dus wie is er nu rijp voor bij - of omscholing?

John de Waard