De auto als ding of mobiliteit als dienst

De auto wordt wel "de heilige koe" genoemd. Die verwijzing naar een levend wezen doet mij dan denken aan de marktstad waar ik ben opgegroeid. Op de marktdag liepen boeren en handelaren met veel expertise om de handelswaar. De bek werk geopend en de inhoud bekeken, er werd tegen poten geschopt en er werd in het lijf geknepen. De deal werd gesloten door een "handjeklap" en financieel afgehandeld in de kroeg.
De markt bestaat niet meer: de veehandel vindt digitaal plaats. De handelaar beoordeelt het vee aan de hand van documenten en kengetallen.

Het verhandelen van auto's gaat grotendeels nog wel zo. Een proefrit, tegen een band schoppen en van alle kanten bekijken zijn een belangrijk onderdeel voor veel particuliere maar ook zakelijke rijders. Het voertuig moet goed voelen en ook passen bij het beeld dat de berijder van zichzelf wil geven aan de omgeving. Ook de werkgever doet dan graag een duit in het zakje. De uitstraling moet passen bij de gekozen identiteit van het bedrijf. Duurzaam, succesvol, no nonsens of net iets anders.

Als ik de berichten lees op MobilityWereld dan lijkt het soms of dit een uitstervend gebruik is: auto's worden online besteld, zoals bij Bynco, zonder uitgeprobeerd te zijn. En in plaats van voertuigen schaffen we inmiddels systemen aan – Lync en Co – waarbij feitelijk een abonnement wordt aangegaan dat ook door derden kan worden gebruikt. In de grote steden is het bon ton om deelauto's te gebruiken, zoals MyWheels, en is het aantal vooral elektrische fietsers geëxplodeerd. Mobiliteitsmanagers maar ook zelfstandigen kiezen geen voertuigen meer maar mobiliteit en op basis van kengetallen en plaatjes. Daarbij gesteund door adviesbedrijven als Fleet Support.

Zijn we de binding kwijt met het ding? Ik snap dat we niet meer willen schoppen en knijpen. Dat past niet in de tijdgeest. Maar dan dichten we te veel menselijke eigenschappen toe aan een ding. Of geven we niet meer om het ding en meer om de dienst: een middel om ons te vervoeren?

Ik denk dat ons leven diverser is geworden: soms zoeken we rationele mobiliteit en soms hebben we wel weer wat met een voertuig. En voor dat soms kun je ook "sommigen" lezen.

En jij? Maakt het je uit waar je in rijdt. Gaat het je ook om de praktische kanten: bepalen milieuzones, parkeerplekken, bijtelling en brandstofkosten jouw zakelijke vervoermiddel. Of huldig jij ook standpunt: niet reizen is ook mobiliteit en Zoom je je werkdag door.

Blijf bewust en verlies het plezier niet uit het oog.