Auto-industrie kan bijdragen aan circulaire economie voor verpakkingen

'Auto-industrie kan bijdragen aan circulaire economie voor verpakkingen' is een expertquote van Hester Klein Lankhorst van St. Afvalfonds Verpakkingen.

De Nederlandse automobilist hecht waarde aan gerecyclede materialen. Ik vind het een mooi signaal dat de consument hiermee afgeeft en hoop dat de auto-industrie dit oppakt. Hiermee kan deze sector een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie voor verpakkingen.

Wij doen in Nederland ons best om zoveel mogelijk plastic verpakkingsafval te recyclen. Dit doen we met zijn allen: de consument, gemeenten, afvalinzamelaars en –verwerkers, op kosten van het verpakkend bedrijfsleven. Het zou een mooie stimulans zijn als de auto-industrie nog meer inzet op het gebruik van gerecycled plastic en minder gebruik maakt van plastic uit aardolie. Gerecyclede verpakkingen kunnen – mede vanwege voedselveiligheidswetgeving - niet altijd worden gebruikt als grondstof voor nieuwe verpakkingen. Het is daarom belangrijk dat er andere afzetmogelijkheden zijn voor dit materiaal.

Op dit moment is het goedkoper om plastic uit aardolie te produceren. Als de vraag naar gerecycled materiaal toeneemt, zal ook de waarde stijgen. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Met verpakkingen is Nederland al goed op weg: in 2019 werd 81% van alle verpakkingen gerecycled.

Hester Klein Lankhorst
Algemeen directeur
St. Afvalfonds Verpakkingen