EVBox Group sluit aan bij Transport Decarbonisation Alliance

EVBox Group sluit zich aan bij de Transport Decarbonisation Alliance om de wereldwijde overgang naar CO2-neutraal transport vóór 2050 te versnellen. De belangrijkste doelstelling van de Transport Decarbonisation Alliance (TDA) is om de overstap naar CO2-neutraal transport te stimuleren op drie verschillende niveaus ("3C's"): land (Country), stad (City) en bedrijf (Company). EVBox Group helpt de TDA om deze doelstelling te realiseren met wereldwijde expertise in laadinfrastructuur.

De leden van de TDA komen regelmatig samen om informatie uit te wisselen over gemeenschappelijke initiatieven, uitdagingen en oplossingen. Dit is essentieel om de TDA te helpen bij het opzetten van innovatieve pilots met als doel oplossingen te vinden voor duurzaam transport.De TDA brengt landen, steden en bedrijven samen in het streven naar duurzaam, CO2-neutraal transport.

De TDA brengt landen, steden en bedrijven samen in het streven naar duurzaam, CO2-neutraal transport. De TDA wil daarbij de duurzaamheidsambities van de transportsector opschroeven door een gemeenschappelijke visie te schetsen voor pioniers die transport koolstofvrij willen maken.

Het doel van de TDA is door middel van lobbyen beleidsmakers te beïnvloeden tijdens belangrijke internationale fora over klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en internationale beleidsprocessen. 

Als een bedrijf met meer dan 10 jaar ervaring in elektrisch vervoer, ziet EVBox Group tijd als de grootste uitdaging. Een duidelijke planning is van groot belang voor investeerders en beleid kan hierbij voor de nodige duw in de rug zorgen. De internationale klimaatdoelstellingen vereisen progressieve CO2-trajecten en plannen voor het uitfaseren van emissie voor alle soorten transport op de weg. Nog belangrijker is dat deze CO2-ambities en het transportbeleid gepaard gaan met een infrastructuurplan dat net zo ambitieus is.