Fastned verdubbelt laadomzet in 2021

Fastned, het Europees snellaadbedrijf, versnelde haar groei in 2021, ondanks de voortdurende impact van de coronapandemie op het wegverkeer en de vraag naar opladen. Omzet gerelateerd aan opladen steeg met 98% tot 12,4 miljoen euro. De operationele EBITDA steeg met 171% tot 2,4 miljoen euro, gesteund door hogere omzet, maar gedrukt door de stijgende kosten van energieinkoop in de tweede helft van 2021. Het totale nettoverlies was 24,6 miljoen euro.

Fastned boekte sterke vooruitgang op haar missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen door elektrische rijders vrijheid te geven. Fastned investeerde fors in de bouw van meer en grotere snellaadstations en in een hoger tempo van  aankoop van nieuwe locaties. Hiermee kan het bedrijf de komende decennia de benodigde laadcapaciteit leveren aan het exponentieel groeiende aantal elektrische voertuigen.

Fastned haalde in het eerste kwartaal van 2021 150 miljoen euro aan eigen vermogen op, wat de weg vrijmaakte voor versnelling op alle fronten. Het nieuwe kapitaal stelde het bedrijf in staat om het bouwtempo van nieuwe stations aanzienlijk op te voeren. Ook verdubbelde Fastned het personeelsbestand, om zo ook het aantal nieuwe stationsopeningen te kunnen versnellen. Als gevolg daarvan diende het bedrijf afgelopen jaar meer dan 100 tenderaanvragen voor mogelijk nieuwe locaties in.

Fastned breidde haar snellaadnetwerk uit door in 2021 57 nieuwe en schaalbare stations te openen, waaronder de ombouw van 13 locaties die het bedrijf in 2020 van MisterGreen kocht. Aan het eind van 2021 had Fastned 188 operationele stations in haar Europese netwerk, 44% meer dan een jaar eerder. Het bedrijf vergrootte de capaciteit van het netwerk verder door nieuwe en snellere laders te installeren bij bestaande stations. Om het groeiende aantal elektrische auto's op de weg op te vangen, heeft Fastned fors geïnvesteerd in het upgraden van het bestaande netwerk, waarmee het totaal aantal laders eind 2021 uitkwam op 759, ten opzichte van 456 een jaar eerder. Hiermee  kwam het gemiddelde aantal laders uit op 4,0 per station (2020: 3,5).

Fastned verwierf 44 nieuwe locaties (+57%), waarmee het totaal aantal verworven locaties (inclusief bestaande stations) eind 2021 op 331 uitkwam. Fastned begon vorig jaar met de bouw van stations in Frankrijk, het zesde land waarin het actief is. Het bedrijf heeft nu acht operationele stations langs het Franse tolwegennet. 

Hoewel de coronamaatregelen in 2021 aanhielden, bleef de markt voor volledig elektrische voertuigen (BEV’s) groeien, en verkopen stegen in heel Europa naar recordhoogte. Het aantal nieuw verkochte BEV’s steeg vooral in markten waar Fastned actief is. In Nederland bijvoorbeeld, waren afgelopen jaar 244.000 BEV’s op de weg en verkopen van BEV’s waren voor het tweede jaar op rij goed voor 20% van het totaal aantal nieuwe autoverkopen. In Duitsland bereikte het aantal BEV’s 618.000, BEV’s waren goed voor 14% van de nieuwe autoverkopen. Upgraden van stations en verdere uitbreiding van het netwerk zijn belangrijke prioriteiten waarmee aan de toekomstige sterk stijgende vraag naar elektrisch opladen kan worden voldaan.

Het was een uitdagend jaar, met aanhoudende verstoringen in toeleveringsketens als gevolg van de pandemie en stijgende energieprijzen. Tot dusver heeft Fastned het hoofd weten te bieden aan de uitdagingen dankzij langdurige relaties met leveranciers en een robuuste toeleveringsketen. Energiemarkten bleven volatiel in het laatste kwartaal van 2021, waardoor de kosten voor energieinkoop aanzienlijk stegen. Daarop heeft Fastned de prijzen in de meeste landen voor het eerst sinds vijf jaar verhoogd. De volatiliteit in elektriciteitsprijzen en in de prijzen voor grondstoffen die nodig zijn voor de bouw van stations, zal naar verwachtingen aanhouden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tot dusver is de impact op de bouw van nieuwe stations beperkt.