Grootste behoefte aan waterstoftankstation in Utrecht

In Grote H2 Rijders Onderzoek 2020 zien we onder andere dat waterstofrijders tevreden zijn over hun waterstofauto en de onderhoudskosten. Er zijn significante verschillen in perceptie van zaken als onderhoudskosten, kostprijs waterstof, beschikbaarheid tankstations tussen waterstofrijders en niet-waterstofrijders. 67% van de waterstofrijders verwacht dat de volgende auto wéér een waterstofauto is.

Doordat er te weinig waterstoftankstations zijn, waar relatief veel van gebruik gemaakt wordt, komt het regelmatig voor dat er een storing op zo’n station is. Dat is dan ook de reden dat de beschikbaarheid van de tankstations laag scoorde: gemiddeld 2,65 op een schaal van 5 (0 = zeer slecht, 5 = zeer goed).

In de provincies waar waterstoftankstations aanwezig zijn scoort Zuid-Holland met gemiddeld een 3,4 (op een 5-puntsschaal) nog het beste. Brabant (3,09). Gelderland (2,28) en Groningen (2,77) scoren lager.

Over de waterstofauto’s zijn de 93 respondenten (25% van het Nederlandse waterstofwagenpark) zeer tevreden. Op een schaal van 0 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed) beoordelen de waterstofrijders de betrouwbaarheid van hun auto met gemiddeld 4,4. Ook over de onderhoudskosten zijn ze positief; de gemiddelde score is 3,71.

De tevredenheid van waterstofrijders uit zich ook in de ‘vervangingsvraag’. Van de huidige waterstofrijders verwacht 67% van hen dat de volgende auto weer een waterstofauto zal zijn. Hierbij zit geen significant verschil tussen de diverse Hyundai en Toyota waterstofrijders.

Opvallend was dat waterstofrijders gemiddeld maximaal 17 minuten naar het dichtstbijzijnde waterstofvulpunt wilden rijden, terwijl niet-waterstofrijders daar 2 minuten méér voor over hebben.

Waterstofauto’s moeten goedkoper worden: een derde van de respondenten wil maximaal € 50.000 aan een waterstofauto uitgeven. Toch is 46% bereid om maximaal € 75.000 uit te geven. Deze groep wordt op de wenken bediend met de komst van de nieuwe Toyota Mirai met een vanafprijs van € 66.000.

Aan het onderzoek namen 93 personen mee. Daarvan reden er 82 een waterstofauto, 11 personen gaven aan (nog) geen waterstofauto te rijden. Het Nederlandse wagenpark telde eind 2020 totaal 390 waterstofauto’s. Eind oktober waren dat er nog 321. De vragen zijn afgenomen tussen 10 en 18 december 2020. In korte tijd is een representatief deel (25%) van de Nederlandse waterstofrijders bereikt.