Kunnen we binnenkort e-steppen in Nederland?

De Nederlandse overheid wilt het voortouw nemen bij de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsinitiatieven. Zo leiden ze het debat over de vraag of e-steps in 2021 op de Nederlandse openbare weg geïntroduceerd worden. Voi, multimodaal bedrijf en Europese leider op het gebied van e-steps, deelt daarom zijn ervaringen en kennis met beleidsmakers.

Naar aanleiding van Voi’s uitbreiding in Nederland organiseert het e-stepbedrijf een webinar voor beleidsmakers, met vooraanstaande mobiliteitsexperts uit heel Europa. Hiermee wil Voi laten zien hoe nauwe samenwerking met nationale en lokale overheden en aanbieders van e-steps in andere markten heeft geleid tot vooruitstrevende en duurzame mobiliteitsoplossingen. Zulke initiatieven kunnen zorgen voor minder files, minder geparkeerde en ongebruikte auto’s en fietsen en minder afhankelijkheid van het gebruik van auto’s. Voi is er van overtuigd dat juist nu het moment is om innovatie te stimuleren en de duurzame alternatieven te testen. Veiligheid is prioriteit voor reizigers en omwonenden die zich in het nieuwe normaal bewegen, en dus zijn deze proeven essentieel. Nederland kan als fietsland enorm veel voordeel halen uit micro-mobiliteit. Wel is van cruciaal belang dat er duidelijke nationale regelgeving komt, zodat e-steps veilig gebruik kunnen maken van de Nederlandse fietsinfrastructuur.

De voordelen van mobiliteit:

  • E-steps zorgt voor toename in openbaar vervoer: zo heeft de beschikbaarheid van e-steps in Oslo gezorgd voor een toename van 80 procent van het totale aantal ritten met openbaar vervoer. Mensen combineren namelijk e-steps graag met het openbaar vervoer (63%). Daarnaast vervangt 12 procent van de e-steps auto- en taxirittenOok uit een recente case study in Finland blijkt dit: meer dan 2 op 5 respondenten vervangt autoritten door ritjes met e-steps.
  • E-steps zijn net zo veilig als fietsen: op twee manieren: door e-steps kunnen mensen zich met ruime afstand en in de buitenlucht verplaatsen, 2) ze hebben niet meer risico op ongelukken dan fietsen: volgens het rapport ''Safe Micro-mobility'' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het International Transport Forum zijn e-steps namelijk niet gevaarlijker dan fietsen. Volgens Voi is Nederland haar uitstekende fietsinfrastructuur daarom een veilige omgeving voor e-steps, die een maximumsnelheid van 25 km/u hebben.
  • E-steps creëren ruimte: Parijs heeft onlangs 60.000 parkeerplekken voor auto's vervangen door e-steps parkeerplekken. Steden kunnen kiezen tussen parkeren in de daarvoor bestemde rekken op OV-locaties of door GPS afgebakende gebieden waar de steps kunnen worden geparkeerd, veilig én zonder overlast te vooroorzaken. E-steps worden steeds efficiënter gebruikt. Zo heeft Voi 40% meer ritten per actieve steps dan de concurrentie.
  • Duurzaamheid: E-steps zijn emissievrij en volgens een analyse van afgelopen zomer is de uitstoot van Voi 18,5g CO2 eq per passagierskilometer. Dit is vier keer lager dan de uitstoot van de nieuwste auto's. E-steps zijn uitgerust met verwisselbare accu's die ter plekke worden vervangen in plaats van het heen en weer moeten vervoeren van de steps. Daarnaast is Voi sinds januari 2020 CO2-neutraal.

Kristina Nilsson, woordvoerder van Voi, licht toe: "Nederland staat al tientallen jaren aan het roer van mobiliteit. Niet alleen wordt Nederland beschouwd als 's werelds grootste fietsland, ook staat Nederland bekend om het creëren vaninnovatieve oplossingen om hedendaagse grote milieuvraagstukken aan te pakken. COVID-19 voegt een extra dimensie toe aan het al complexe mobiliteitsdebat: mensen zijn niet alleen op zoek naar duurzamere mobiliteitsvormen, ook zijn ze op zoek naar veilige opties in een onvoorspelbare pandemie. Door de lokale en nationale COVID-19-maatregelen zien we een groeiende behoefte voor veilige en duurzame vervoersopties, zoals ook in andere markten is gebleken."