Leaserijders lopen financieel risico vanwege autoregeling

Als een autoregeling niet goed voor elkaar is, kan de werknemer bij uitdiensttreding voor nare verrassingen komen te staan. VZR deed een uitgebreide peiling en constateerde dat bij op zijn minst 31% van de zakelijke rijders de autoregeling niet bekend is of er helemaal niet is.

Een autoregeling is het contract tussen werkgever en werknemer over het gebruik van de auto van de zaak. Over deze autoregelingen is vaak veel discussie, met name bij uitdiensttreding.

VZR peilde haar leden. 33% geeft aan precies te weten wat er in de autoregeling staat en nog eens 36% geeft aan de autoregeling op hoofdlijnen te kennen. Daarmee weet ruim twee derde van de zakelijke rijders goed wat er in zijn autoregeling staat.
Echter, 9% geeft aan de inhoud nauwelijks te kennen en 5% heeft geen idee of er wel een autoregeling van toepassing is. 17% van de berijders heeft geen autoregeling maar wel een auto van de zaak. Met name deze groep berijders loopt een aanzienlijk risico bij discussies over de leaseauto.

Vaak is een autoregeling van ondergeschikt belang wanneer je de auto van de zaak in ontvangst neemt. Bij het inleveren van de auto blijken er echter regelmatig onplezierige verrassingen in te staan. Dit kan gaan over schades, het verplicht overnemen van de auto, afkoopsommen etc.
De autoregeling is onderdeel van het arbeidscontract, niet van het leasecontract, en is opgesteld tussen de werkgever en werknemer. Jan van Delft, voorzitter VZR, ziet dat er nog wel wat te verbeteren valt. “Autoregelingen zijn eerder in het voordeel van de werkgever dan de werknemer opgesteld. Jaarlijks adviseren we honderden leden, alleen al over de soms exorbitante afkoopsommen die gevraagd worden bij uitdiensttreding.”

VZR adviseert werkgevers altijd een autoregeling op te stellen. Deze moet in balans zijn en alle belangen en wettelijke rechten en plichten bevatten. VZR heeft een blauwdruk op haar site beschikbaar. Voor werknemers is er een check beschikbaar om te kijken in hoeverre de bestaande autoregeling voldoet aan de gangbare norm.