Leaserijders voorstander van rekeningrijden nieuwe stijl

Vrijdag 1 juli werden de plannen voor Betalen naar Gebruik (rekeningrijden) gepresenteerd. LeasePlan heeft de afgelopen periode onder ruim 700 leaserijders het draagvlak voor dit nieuwe systeem onderzocht. Driekwart van de respondenten gaf aan hier voorstander van te zijn. Zo vindt een meerderheid van de ondervraagden (62%) dat rekeningrijden eerlijker is dan het huidige systeem en dat we milieubewuster (63%) kunnen omgaan met mobiliteit.

Ecotaks meeste steun
Na de jarenlange politieke en maatschappelijke koudwatervrees kan rekeningrijden dus op een positieve ontvangst rekenen, in ieder geval onder onze leaserijders. Toch leven er nog veel vragen bij automobilisten en is er over de uitwerking veel onduidelijk. Hoewel er gesproken wordt over de term rekeningrijden, zijn er verschillende varianten mogelijk:

  • een ecotaks waar de CO2-uitstoot van het voertuig de doorslag geeft;
  • een spitstaks waarbij het tarief afhankelijk is van de tijd en plaats waar de auto gebruikt wordt;
  • en tot slot de vlaktaks dat simpelweg rekent op basis van het aantal gereden kilometers.

Het kabinet werkt toe naar een vlaktaks, waarbij nog onderzocht wordt of tarieven afhankelijk worden van het gewicht of brandstof van de auto. Onder de respondenten kon juist de ecotaks veruit op de meeste steun rekenen. Voor de leaserijders is rekeningrijden aanvaardbaar als het bijdraagt aan een beter milieu (en in mindere mate leidt tot minder files).

LeasePlan pleit voor een eerlijk, simpel en duurzaam autobelastingsysteem
Ook LeasePlan is een voorstander van een systeem waar niet het bezit maar het gebruik van een auto wordt belast. Deze verandering heeft als doel Nederland in de toekomst bereikbaar te houden en door de juiste prikkels de verduurzaming van mobiliteit te stimuleren. LeasePlan is voorstander van een simpele, tijdige invoer van rekeningrijden in de vorm van bijvoorbeeld de vlaktaks mét de mogelijkheid om het systeem in de toekomst verder uit te bouwen naar onder andere een ecoheffing.

Onderzoek onder 700 leaserijders

 

Meer dan 700 leaserijders – zowel zakelijk als privé – hebben meegedaan aan het onderzoek van LeasePlan. De respondenten zijn woonachtig in heel Nederland. Van de leaserijders rijdt het merendeel in een benzineauto, maar ook voldoende leaserijders met een hybride- of elektrische auto hebben meegedaan. LeasePlan is van plan het onderzoek periodiek te herhalen. Op deze manier monitort LeasePlan of de perceptie van leaserijders verandert naarmate er meer duidelijk wordt over de daadwerkelijke  invulling van het systeem.