Mazda schort productie op

In reactie op de wereldwijde verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben veel landen hun maatregelen op het gebied van preventie aanzienlijk uitgebreid, waaronder bijvoorbeeld de invoering van een uitgaansverbod, sluiting van detailhandels en beperkingen van bedrijfsactiviteiten. Als gevolg hiervan heeft Mazda besloten om de productie in zijn fabrieken aan te passen vanwege de vertraging bij de levering van onderdelen, de dalende verkopen in overzeese markten en de onzekerheid over toekomstige verkopen.

Mazda zal de productie gedurende 13 dagen opschorten en in de fabrieken in Hiroshima en Hofu slechts acht dagen met een dagploeg werken in de periode van 28 maart tot en met 30 april. Mazda is voornemens een deel van de oorspronkelijk voor deze periode geplande productie over te hevelen naar het tweede kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat begint op 1 april en eindigt in maart 2021, of later, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt. Gedurende deze periode zullen alle administratieve handelingen op de gebruikelijke wijze doorgang blijven vinden.