Meer automobilisten dan ooit bereid om elektrisch te gaan rijden

De populariteit van elektrische auto’s neemt wereldwijd sterk toe. Niet eerder waren zoveel automobilisten bereid om over te stappen op elektrisch rijden. Dit blijkt uit de onlangs uitgebrachte EVs & Sustainability-editie van het jaarlijkse Mobility Insights Report van LeasePlan, waarvoor meer dan 5.000 bestuurders in 22 landen zijn ondervraagd.

De belangrijkste bevindingen van de recente EVs & Sustainbiltiy-editie van het Mobility Insights Report zijn:  

  • Het aantal automobilisten met een positieve attitude ten opzichte van elektrisch rijden neemt duidelijk toe; niet eerder waren er zoveel respondenten (internationaal: 65%, Nederland: 57%) die aangeven dat ze graag elektrisch rijden zouden willen rijden zonder uitstoot. Ruim een derde van de Nederlandse respondenten (35%) geeft aan zijn mening over elektrisch rijden de afgelopen drie jaar in positieve zin te hebben bijgesteld.
  • Een meerderheid van de respondenten (internationaal: 61%; Nederland 53%) die van plan zijn om in de komende vijf jaar een nieuwe auto aan te schaffen, zegt te overwegen een elektrische auto aan te schaffen. Dit wijst erop dat de acceptatie van EV's door automobilisten inmiddels een omslagpunt heeft bereikt.
  • Automobilisten zijn er zich steeds meer van bewust dat groen rijden zijn niet duurder hoeft te zijn dan rijden in een diesel- of benzineauto. Circa de helft van de respondenten (internationaal: 46%; Nederland 50%) gaat ervan uit dat elektrisch rijden leidt tot lagere gebruikskosten. Voor een aanzienlijke groep (internationaal: 47%; Nederland 41%) weegt ook zwaar mee dat EV’s bijdragen aan de bestrijding van de klimaatverandering door een lagere CO2-uitstoot per gereden kilometer.
  • Op globaal niveau is een achterblijvende oplaadinfrastructuur nog steeds het grootste obstakel om voor een elektrische auto te kiezen: 51% van de respondenten die van plan zijn om in de komende vijf jaar een auto te kopen, noemt dit als reden om toch voor een diesel- of benzineauto te kiezen. In Nederland is vooral de hoge aanschafprijs de voornaamste reden om (nog) niet voor een EV te kiezen (58%). Zorgen over onvoldoende actieradius weerhoudt ongeveer een derde (34%) van de automobilisten nog van de aanschaf van een EV.