Meer laadpalen noodzakelijk voor verduurzaming transportsector

'Meer laadpalen noodzakelijk voor verduurzaming transportsector'. Dit is een expertquote van Rob Aarse van Transport en Logistiek Nederland. Het gebrek aan laadinfrastructuur of elektriciteit mag geen obstakel zijn voor transportondernemers die willen verduurzamen, maar dat is het nu nog wel. Een vervoerder moet zijn materieel optimaal en efficiënt in kunnen zetten. En dat is bij elektrische vrachtwagens gewoon nog niet het geval. Want uiteindelijk heb je niets aan een elektrische vrachtwagen als je die nergens op kan laden.

Voor transportondernemers is de beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur cruciaal. Zij kunnen pas investeren in elektrische vrachtwagens op het moment dat zij de zekerheid hebben dat ze die in de toekomst probleemloos op kunnen laden. Daarom wijzen wij in een brief aan informateur Mariëtte Hamer erop dat tijdige en forse investeringen in laadinfrastructuur nodig zijn, om vanaf 2025 zeker 30 steden emissievrij te bevoorraden.

Het huidige energienet kan de toekomstige vraag naar elektriciteit niet aan. En het opschalen van de netcapaciteit kan jaren duren. Tegelijkertijd wordt van transportondernemers verwacht dat zij vanaf 2025 beginnen met emissievrije stadsdistributie. Daarom moeten we nu aan de slag. Maar dat redden we niet zolang er te weinig netcapaciteit en laadinfrastructuur is. Op dit moment brengen wij samen met de netbeheerders de toekomstige elektriciteitsvraag in beeld. Zodra dat is gebeurd, moet een nieuw kabinet erop toezien dat de kabels direct de grond in kunnen, want iedere vertraging is er één teveel. Een basisnetwerk voor logistiek dient uiterlijk 2025 beschikbaar te zijn zodat vrachtwagens zowel bij het transportbedrijf, maar ook onderweg opgeladen kunnen worden.

Rob Aarse
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Transport en Logistiek Nederland