Meer vraag naar laadoplossingen verwacht in 2021

ChargePoint komt met hun tweede Charging Forward rapport. Dit rapport is het resultaat van onderzoek naar de wereldwijde verschuiving van traditionele wagenparken naar elektrische voertuigen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het aantal verkochte middelgrote en grote elektrische voertuigen in het wagenpark dit jaar naar verwachting met 100 procent zal toenemen.

ChargePoint noemt drie redenen die de verschuiving naar elektrisch rijden stimuleren:

  1. Een grotere beschikbaarheid van elektrische voertuigen – met name het aantal middelgrote en grote voertuigen groeit sterk en zal naar verwachting tegen 2023 verdubbeld zijn.
  2. Een kostenbesparing van 20 tot 25 procent door verbeterde efficiëntie van lichte bedrijfsvoertuigen, betaalbaarder tanken en minder onderhoudskosten.
  3. Voordelen voor het milieu, omdat de uitstoot van broeikasgassen tot 50 procent wordt verlaagd.

“Steeds meer wagenparkbeheerders beseffen de grote voordelen van elektrificatie en zien in dat het de juiste tijd is om te beginnen met hun eigen energietransitie”, zegt André ten Bloemendal, VP Commercial Sales bij ChargePoint. “Een belangrijke factor van deze transitie is dat ze simpelweg meer inzicht in de voordelen hebben dan voorheen. Meer kennis van de aanjagers van de energietransitie – waaronder voordelen in onderhoud, kostenbesparingen en efficiëntieslagen – is belangrijk om de energietransitie te bevorderen. Daarom publiceren we dit rapport, dat al deze aspecten benadrukt om het draagvlak voor elektrificatie te vergroten.”