Norm voor rijbewijs op mobiele telefoon gepubliceerd

De technische eisen voor het rijbewijs op de mobiele telefoon zijn gestandaardiseerd en vastgelegd in een internationale norm. Deze norm is gepubliceerd.

De norm stelt eisen aan de interface van het rijbewijs op een mobiele telefoon. Andere organisaties (dan de uitgevende instantie) kunnen dan ook de gegevens van het mobiele rijbewijs verkrijgen, het mobiele rijbewijs aan de rijbewijshouder koppelen en de oorsprong en integriteit van het mobiele rijbewijs verifiëren. Ook maakt deze norm het mogelijk om de gebruiker de volledige controle te geven over welke data met wie wordt gedeeld.

Mobiel rijbewijs
Het mobiele rijbewijs is volop in ontwikkeling en normen zorgen ervoor dat het mobiele rijbewijs op en met verschillende apparaten kan worden gebruikt, gelezen en geverifieerd. Daardoor kunnen gebruikers het rijbewijs gebruiken op diverse merken telefoons en kunnen de instanties die de rijbewijzen uitgeven en controleren ermee werken. Naast de omschrijving van het datamodel voor het mobiele rijbewijs, bevat deze norm ook algemene protocollen om de uitwisseling en controle van mobiele documenten mogelijk te maken.

Actieve bijdrage vanuit Nederland
De norm is opgesteld in een internationale commissie. Nederlandse experts uit de normcommissie ‘Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie’ hebben actief bijgedragen aan deze norm. De task force voor standaardisatie van het mobiele rijbewijs is vanuit Nederland geleid.