Samenwerking Fleet Support en CarTalk

Media informatie
Arnhem, 17 mei 2022

Fleet Support gaat gebruikmaken van de diensten van CarTalk International, leverancier van voertuiginformatie. De samenwerking is voor Fleet Support een volgende belangrijke stap om internationale klanten optimaal te kunnen bedienen en is op 9 mei jl. bekrachtigd door Eugène Krabbenborg, Managing Director Fleet Support, en Maarten Slagtveld, Managing Director CarTalk International.

De samenwerking met CarTalk International stelt Fleet Support in staat gebruik te maken van internationale voertuigdata, waaronder reparatie- en onderhoudskosten per voertuig, de kosten voor bandenvervanging en in de toekomst ook een inschatting van restwaarden.

Eugène Krabbenborg, Managing Director Fleet Support: ‘Bij de selectie van de dataleverancier hebben we specifiek naar datakwaliteit, -consistentie en (lokale) markconformiteit gekeken. We vinden het belangrijk dat de data die we gebruiken echt uit de betreffende lokale markt komt. Hierdoor creëren we een zo zuiver en eerlijk mogelijke benchmark op de ontwikkeling van de pricing van leasetarieven. En daar zijn zowel onze internationale klanten als hun leasemaatschappijen bij gebaat.’

Gezamenlijk optrekken
De contractondertekening volgt na een succesvolle pilot van een jaar. Deze richtte zich op de international Lease Rate Monitor (iLRM) van Fleet Support; een tool die afhankelijk is van goede internationale voertuigdata. Het is een treffend voorbeeld van gezamenlijk optrekken, want Fleet

Blijven innoveren
Maarten Slagtveld, Managing Director CarTalk International: ‘De samenwerking tussen Fleet Support en CarTalk International is er één die goed doordacht is en zorgvuldig uitgewerkt. De flexibiliteit en ambitie van beide bedrijven hebben geleid tot de gewenste datalevering en het gebruik hiervan in deSupport toetst met de iLRM de marktconformiteit van internationale leasetarieven. Het benchmarken en vervolgens borgen van leasetarieven is belangrijk voor fleetmanagers. Het geeft ze inzicht in het prijsniveau en de zekerheid van marktconforme leasetarieven.