Siemens Mobility bouwt landelijk MaaS-platform Rivier

NS, RET en HTM laten hun landelijke MaaS-platform bouwen door Siemens Mobility. Het platform maakt het mogelijk om een reis met verschillende vervoermiddelen in één keer online te plannen, boeken en betalen.

RET-directeur Maurice Unck namens Rivier, de joint venture van de drie partijen: “Na de pandemie verandert ons reisgedrag. We reizen, werken en leren flexibeler: in tijd, plaats en keuze van het vervoermiddel. Daarom investeren we juist nu in de beste reismogelijkheden voor de consument. We willen de drempel verlagen om een reis met meerdere vervoermiddelen eenvoudig digitaal te plannen, boeken en betalen. Daarom roepen we alle Nederlandse mobiliteitsaanbieders op om zich aan te sluiten.”

Naar verwachting zien in het najaar de eerste apps van MaaS-providers het licht waarmee consumenten hun multimodale reis in heel Nederland kunnen plannen.
Stel: je wil graag bij een vriend, een klant of iemand anders op bezoek en gemakkelijk weten hoe je daar het snelst bent en hoeveel dat kost. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je kunt kijken of er files zijn, een deelauto boeken, uitzoeken of het OV goed werkt, nadenken over de fiets als alternatief en meer. Maar een reis samenstellen waarbij deze verschillende vervoermiddelen van mobiliteitsaanbieders optimaal worden ingezet, moet je nu nog helemaal zelf doen. Dat is best een complexe puzzel die veel mensen liever overslaan. Terwijl juist de combinatie van vervoermiddelen je als reiziger veel tijdwinst en bewegingsvrijheid oplevert. Daarnaast helpt zo’n combinatie onze infrastructuur zo goed mogelijk te benutten.

Reisopties in één keer zichtbaar
Met het nieuwe platform is het straks voor consumenten veel makkelijker om gebruik te maken van beschikbare vervoermiddelen. Het platform kan verbonden worden met al bestaande apps van MaaS-providers zoals de NS, RET, HTM. Maar het platform kan ook andere bestaande apps en nieuwe apps bedienen. De snelheidswinst zit ‘m erin dat alle afzonderlijke vervoersmogelijkheden op de route in één keer inzichtelijk worden. Maak je bijvoorbeeld graag gebruik van een deelscooter of reis je liever per trein of metro? De app houdt rekening met ieders persoonlijke voorkeuren en past het advies daarop aan. Bovendien is er geen gedoe met verschillende vervoersbewijzen en de betaling ervan: ook dat regel je heel makkelijk vanuit je favoriete app of website.

De initiatiefnemers willen de mobiliteitsdiensten van zoveel mogelijk aanbieders in Nederland samenbrengen. Of het nu gaat om taxibedrijven of deelfietsen, e-scooters of zelfs particuliere automobilisten. Hoe meer partijen hun diensten aanbieden, hoe beter het écht mogelijk wordt om heel Nederland digitaal te ontsluiten. Aanbieders profiteren van het gemak van eenmalig laagdrempelig aansluiten en hebben direct een landelijk bereik te met een platform dat doorontwikkeld is om de klantbeleving te optimaliseren. Daarom roepen de initiatiefnemers alle aanbieders op om zich aan te sluiten.

Doel en rolverdeling in platform
Met het platform willen de initiatiefnemers beter fysiek beter ontsluiten door dit digitaal te faciliteren. Ze kijken daarbij naar het bredere maatschappelijke belang. Ze bieden een open en onafhankelijk platform waarvan alle mobiliteitsaanbieders in Nederland gebruik kunnen maken met de beste reis voor de consument als doel. Door het openbaar vervoer en aanverwante diensten samen aantrekkelijker te maken, willen ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nederland: goede bereikbaarheid, minder uitstoot en meer ruimte in de binnensteden.

Siemens Mobility zal het geïntegreerde technische platform realiseren. Het gaat om een technische tussenlaag – een soort stekkerdoos – tussen de data van mobiliteitsaanbieders enerzijds en MaaS-dienstverleners anderzijds. Dit vraagt om specifieke expertise.

Siemens Mobility bouwt een platform dat het technisch mogelijk maakt om een op maat gemaakte reis met verschillende vervoermiddelen te plannen, boeken én betalen.

  • MaaS-dienstverleners bieden consumenten de mogelijkheid om via een app een reis met verschillende vervoermiddelen te plannen, te boeken en te betalen. Een MaaS-dienstverlener kan tegelijkertijd een rol als mobiliteitsaanbieder vervullen. Concreet: bijvoorbeeld HTM kan zowel zijn dienstregeling ontsluiten via het platform, als via de app de diensten van álle aangesloten partijen aanbieden. Dit geldt natuurlijk ook voor andere partijen dan de initiatiefnemers.
  • Mobiliteitsaanbieders kunnen hun vervoersdiensten beschikbaar stellen aan het platform zodat de consument daar via de app van een MaaS-dienstverlener gebruik van kan maken.
  • Eindgebruikers kunnen gebruikmaken van de apps van MaaS-dienstverleners om zo een op maat gesneden aanbod van reisproducten van verschillende mobiliteitsaanbieders in één keer te plannen, boeken en betalen.
  • De nieuwe entiteit Rivier verzorgt de operatie van het platform, sluit nieuwe partijen aan en stuurt de verdere doorontwikkeling.
  • NS, RET en HTM zijn als aandeelhouders gezamenlijk eigenaar van de nieuwe joint venture die het MaaS-platform gaan exploiteren. Zij zijn bewust op afstand gezet van de dagelijkse exploitatie, om de neutraliteit te waarborgen.

Met dit plan begeven de initiatiefnemers zich op nieuw terrein. Ze gaan daarin transparant te werk:

  • Het platform wordt open ingericht met neutrale algoritmes die primair de consumenten dienen. De centrale filosofie is dat het platform openstaat voor zo veel mogelijk partijen die zo laagdrempelig mogelijk bij het platform kunnen aansluiten.
  • Het platform heeft geen winstoogmerk, maar moet kostendekkend zijn. De kosten worden zo veel mogelijk naar gebruik verdeeld tussen de aangesloten partijen. Deelnemende mobiliteitsaanbieders betalen voor de ontsluiting van hun diensten een bijdrage aan het platform; de MaaS-dienstverleners betalen voor het platform op basis van gebruik.
  • De initiatiefnemers introduceren een nieuwe onderneming in een aparte entiteit voor correcte omgang met informatie en de privacy van betrokkenen.