Stijgende omzet voor Fastned

Fastned zag haar omzet in 2020 toenemen, ondanks de wereldwijde Corona-pandemie, die van invloed was op het wegverkeer en de vraag naar opladen. De omzet gerelateerd aan opladen steeg met 37% tot 6,3 miljoen euro. De totale omzet, inclusief omzet uit de bouw van stations als onderdeel van concessies, bedroeg 6,9 miljoen euro. De operationele EBITDA1 steeg met 60% in 2020 tot 0,9 miljoen euro (0,5 miljoen euro in 2019), gedreven door hogere omzet en een hogere brutomarge.

Fastned bleef werken aan haar missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen door elektrische rijders vrijheid te geven. Om dit te bereiken investeert Fastned fors in schaalbare snellaadstations en een pijplijn met nieuwe locaties. Hiermee kan het bedrijf de komende decennia de benodigde laadcapaciteit leveren aan het exponentieel groeiende aantal elektrische voertuigen.

Fastned breidde haar snellaadnetwerk uit door 17 nieuwe stations te openen, waaronder de eerste stations in België en Zwitserland, waarmee het netwerk eind 2020 uitkwam op 131 stations. De capaciteit van het netwerk werd verder vergroot door nieuwe en snellere laders te installeren bij bestaande stations. Om het groeiende aantal elektrische auto's op de weg op te vangen, heeft Fastned in 2020 fors geïnvesteerd om het bestaande netwerk te upgraden, waardoor het totaal aantal laders eind 2020 stond op 456 (2019: 297) en het gemiddeld aantal laders per station uitkwam op 3,5 (2019: 2,6). Fastned verwierf 28 nieuwe locaties, waarmee het totaal op 287 verworven locaties uitkwam (inclusief bestaande stations). In 2020 werd Fastned actief in een 6e land, door rechten te verwerven om in Frankrijk 9 snelwegstations te ontwikkelen en te bouwen. Dit was de eerste aanbesteding voor afzonderlijke snellaadstations langs het Franse tolwegennet en de verwachting is dat er nog veel zullen volgen. Als gevolg van de voortdurende investeringen in de uitbreiding van het netwerk alsmede de impact van de Corona-pandemie op de vraag naar opladen, was de onderliggende EBITDA van het bedrijf (inclusief uitbreidingskosten) - zoals verwacht - nog steeds negatief, op -3,8 miljoen euro in 2020 (2019 : -3,3 miljoen euro).

In een jaar dat werd gekenmerkt door lockdowns en beperkingen op mobiliteit, toonde de markt voor volledig elektrische voertuigen (BEV’s) haar robuustheid, resulterend in recordhoge verkopen door heel Europa. Het aantal verkochte BEV's steeg vooral in markten waar Fastned het meest actief is, zoals Nederland, waar het aantal BEV's op de weg 173.000 bereikte en BEV’s in 2020 goed waren voor 21% van de nieuwverkoop van auto’s. In Duitsland bereikte het aantal BEV's 309.000, met een nieuwverkoop percentage van 7%. Fastned verwacht dat zodra lockdown-maatregelen worden opgeheven en BEV's zonder beperkingen kunnen rondrijden, dit zal resulteren in sterk toenemende vraag naar opladen, waardoor de bezettingsgraad van de stations snel zal toenemen. Het versnellen van station upgrades en de verdere ontwikkeling van het netwerk zijn daarom belangrijke prioriteiten waarmee congestie op stations vermeden kan worden en gebruik gemaximaliseerd. 

Mede als gevolg van het momentum in de EV markt en de verwachte toename van de vraag naar snelladen haalde Fastned in februari 2021 in totaal 150 miljoen euro aan bruto-opbrengsten op met de uitgifte van certificaten van aandelen via een accelerated bookbuild. De opbrengst zal worden gebruikt voor de versnelde bouw en ontwikkeling van onze gecommitteerde2 pijplijn, het versnellen van de potentiële3 pijplijn en het financieren van capex van belangrijke aanstaande overheidsgerelateerde aanbestedingen, zoals in Frankrijk en Duitsland. Deze investeringen stellen Fastned in staat om haar netwerk verder uit te breiden en te verbeteren, alsmede belangrijke locaties binnen de bestaande geografische voetafdruk en daarbuiten veilig te stellen.