Tweede lockdown minder impact op gebruik elektrische auto

Thuiswerken, of toch niet? De eerste lockdown had met een afname van laadtransacties van 29% in maart en 41,2% in april een enorme impact op het gebruik van elektrische voertuigen. De tweede lockdown veroorzaakt slechts een minimale daling. Uit de cijfers van Eneco eMobility, top drie laaddienstverlener in de Benelux, blijkt dat EV-rijders de auto in oktober net zoveel oplaadden als in de maand daarvoor.

Dat wil overigens niet zeggen dat mensen doorrijden alsof er niets aan de hand is. Het aantal geladen kWh’s van oktober 2020 is 20,8% lager dan dat van oktober 2019 – er staan dus wel degelijk meer elektrische auto’s stil dan een jaar geleden.

Evenveel laadtransacties
Er zijn verschillende manieren om inzicht te krijgen in het effect van de coronamaatregelen op het gedrag. Het gebruik van elektrische voertuigen is daar één van. Na de aanzienlijke daling dit voorjaar zag Eneco een herstel van het aantal geladen kWh’s. De tweede lockdown heeft minder impact op het gebruik van de elektrische auto, met evenveel geregistreerde laadtransacties in oktober als in september. Op het niveau van vóór de coronacrisis is het aantal geladen kWh’s overigens nog lang niet: EV-rijders leggen nog steeds 32% minder kilometers af dan vóór de eerste lockdown. Als de auto langere tijd stilstaat en niet op een laadpaal is aangesloten, kan dat in bepaalde gevallen schadelijk zijn voor de batterij.

Tips bij langere stilstand
Om mensen te helpen verantwoord om te gaan met het stilstaan van hun EV, geeft Eneco eMobility bruikbare tips. Een batterij is idealiter niet helemaal leeg, maar ook niet helemaal vol. Voor een langere levensduur staat de maximale lading daardoor iets lager ingesteld dan mogelijk is; de minimale lading staat om diezelfde reden juist hoger ingesteld. De laaddienstverlener adviseert bij langere stilstand het maximale laadniveau verder te verlagen (tip 1), bijvoorbeeld tot 70%. Zo wordt de batterij minder vol geladen en dat is beter voor de levensduur. Om ervoor te zorgen dat het batterijniveau niet te laag wordt, is aangesloten blijven op de laadpaal aan te raden (tip 2). Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik van een openbaar laadpunt, dan is het zaak de batterij één keer in de paar weken te controleren en indien nodig bij te laden. Klik hier voor meer informatie over verantwoord stilstaan.