Vloot ALD wereldwijd stabiel

De groei van ALD Automotive in 2020 werd, net als voor haar branchegenoten, beïnvloed door de strenge lockdownmaatregelen. Desondanks bleef het aantal contracten nagenoeg stabiel met wereldwijd 1,76 miljoen contracten per eind december 2020. In Nederland werd het afgelopen jaar, ondanks de invloed van de pandemie, een lichte groei gerealiseerd van 1,52 procent.

Het totale wagenpark van ALD Automotive in Nederland is hiermee gegroeid naar ruim 72.000 voertuigen per eind december 2020. De groei was in het groene segment (FEV/PHEV) met een stijging van 17 procent in 2019 naar 30 procent in 2020 zelfs significant. 

Jaar van innovatie en partnerships
“Over de resultaten in 2020 zijn wij erg tevreden”, zegt CEO Jeroen Kruisweg van ALD Automotive Nederland, “In lijn met onze ambities lag de focus in het afgelopen jaar op klanttevredenheid en het versterken en uitbreiden van onze partnerships. Tegelijkertijd hebben we flinke stappen gemaakt met onze digitalisering en vernieuwende producten als ALD Flex en ALD Move naar de markt gebracht. Onze positie op de Nederlandse markt is nog sterker geworden.”

 In 2020 heeft het aantal verkochte eindecontract-auto’s een record bereikt. Dit zegt iets over de productiviteit en de effectiviteit van de remarketing activiteiten. Het gemiddelde verkoopresultaat per voertuig bedroeg in 2020 EUR 201, dat is hoger dan de eerder afgegeven verwachting.

Het netto bedrijfsresultaat (group share) bedroeg in 2020 EUR 509.8 miljoen. De marges op de contracten en services waren 1,5 procent hoger dan in 2019 wanneer we de impact van het herwaarderingsproces van de vloot niet meenemen. De bedrijfskosten vielen in 2020 wereldwijd EUR 1,3 miljoen lager uit dan in 2019, daardoor valt de cost income ratio met 50,4 procent binnen de range van de doelstelling (50 procent tot 51 procent).

Tim Albertsen, CEO van de ALD Groep, in zijn commentaar op de groepsresultaten voor het boekjaar 2020:
“In 2020 werden zowel bedrijven als consumenten uit hun comfortzone gehaald. Bij ALD hebben we de manier waarop we met klanten en partners samenwerken snel aangepast door nieuwe producten en diensten te lanceren. Daar hebben we veel van geleerd. We hebben laten zien dat we, dankzij onze wendbaarheid en het innoverend vermogen van onze wereldwijde organisatie en de afzonderlijke teams, een sterk en veerkrachtig bedrijfsmodel hebben. Onze operationele en financiële prestaties in 2020 waren, ondanks de opname van verschillende voorzieningen inspelend op mogelijke toekomstige risico's, sterk.  Hoewel 2021 nog steeds veel onzekerheid met zich meebrengt, zijn we ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn om ons strategisch plan Move 2025 te realiseren. 

Met ALD begeven we ons in het hart van de wereld van mobiliteit. Dat geeft ons een voorsprong op de concurrentie en sterkt ons in de ambitie om een volledig geïntegreerde en duurzame mobiliteitsaanbieder te zijn en voorop te lopen in onze industrie."

Strategisch plan Move 2025
Move 2025 is het strategisch plan dat ALD Automotive vorig jaar heeft gelanceerd. Een van de doelstellingen binnen het vijf-jaren plan van Move 2025 is om een totaal aantal contracten van 2,3 miljoen te realiseren. Bovendien is de ambitie om een reductie van 40% op CO2-uitstoot te realiseren in 2025 ten opzichte van 2019. Ondersteunend daaraan moet 30% van de nieuwe auto’s die ALD Automotive levert in 2025 EV zijn.