WeGo en fleetkennis starten pilot met zakelijk autodelen

WeGo en fleetkennis zijn gestart met een pilot voor zakelijk autodelen. De vraag naar flexibiliteit en duurzaamheid ten aanzien van de mobiliteit van medewerkers neemt ook binnen de klantenportefeuille van fleetkennis toe. Door het starten van een pilot met WeGo breidt fleetkennis haar ervaring op het gebied van fleet- en mobiliteitsmanagement uit.

Ballast Nedam start als eerste met zakelijk autodelen via fleetkennis. Het bouw- en ontwikkelbedrijf uit Nieuwegein onderzoekt de optimale inzet van deelauto’s voor haar medewerkers.

Bij zakelijk autodelen maken medewerkers gezamenlijk gebruik van het wagenpark.

Dankzij de technologie van WeGo worden de voertuigen eenvoudig deelbaar gemaakt. Medewerkers kunnen via een app een voertuig reserveren, openen en sluiten en hierin ook de actuele status van het voertuig opgeven. Het systeem automatiseert daarnaast de bijkomende administratie, zoals de rittenregistratie voor de Belastingdienst, wat een grote tijdsbesparing oplevert voor de organisatie. Fleetkennis beheert de voertuigen en met behulp van het platform van WeGo kunnen Ballast Nedam en haar medewerkers maximaal ondersteund worden bij het deelgebruik.

Spin in het web
Douwe Olijhoek, commercieel directeur van fleetkennis: “Wij fungeren als een spin in het web tussen klanten, richting leasemaatschappijen en leveranciers. Nu mensen meer thuiswerken, worden er minder kilometers met de auto gemaakt. Traditionele leaseauto’s worden niet altijd even effectief ingezet, wat zorgt voor auto’s die veel stilstaan en waar ook nog eens hoge maandelijkse kosten aan verbonden zijn. Voor Ballast Nedam zochten we daarom naar een andere oplossing. De organisatie schaft zelf een elektrische auto aan, en maakt deze met de technologie van WeGo deelbaar voor een aantal collega’s. Zo kan bijvoorbeeld een enkele auto deelbaar gemaakt worden voor een groep van tien mensen en wordt deze optimaal ingezet.

Jeffrey Hoffman, directeur van Ballast Nedam: “Met de hybride werkvorm die zijn intrede heeft gemaakt en met de wens om het milieu zo min mogelijk te belasten in het achterhoofd, is het lastig om precies in te schatten waar wij als organisatie goed aan doen met betrekking tot mobiliteit. Je wilt er namelijk wel voor zorgen dat je medewerkers mobiel zijn, maar niet dat er meerdere leaseauto’s stilstaan. Door een beroep te doen op experts zoeken we naar de gepaste mobiliteitsoplossing en kunnen we precies uitzoeken waar wij als organisatie behoefte aan hebben. We kijken na afloop in welke vorm we deze oplossing voort zullen zetten.”

De voordelen van zakelijk autodelen 
WeGo CEO Peter de Jong: “We zijn erg blij met deze samenwerking, zowel met Ballast Nedam als met fleetkennis. De pilot is voor ons een mooie kans om aan beide partijen te laten zien dat zakelijk autodelen veel voordelen biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld geen fysieke sleuteloverdrachten nodig, kunnen medewerkers te allen tijde zelfstandig een voertuig reserveren via hun telefoon en hoeven zij niet meer handmatig de kilometers bij te houden.”

Na afloop van de pilot wordt het proces geëvalueerd en geoptimaliseerd en zal bekeken worden hoe de mobiliteitsoplossing bij Ballast Nedam verder kan worden uitgebouwd.

WeGo is de grootste leverancier van deeltechniek in Nederland en maakt auto's, scooters en fietsen deelbaar voor een breed scala aan bedrijven, organisaties en initiatieven.