Zakelijk autodelen wordt ‘het nieuwe normaal’

Nu het nieuwe werken inhoudt dat we thuiswerken en dat misschien wel veel meer gaat gebeuren in de toekomst, hebben bedrijven met auto’s van de zaak een probleem. De leaseauto’s bij bedrijven staan al weken stil en met de huidige regelingen zal dit niet snel veranderen. Een handige oplossing? Zakelijk autodelen!

De mobiliteitsbehoefte van bedrijven verandert voortdurend, bijvoorbeeld door flexibele arbeidscontracten of duurzaamheidsambities. Tegelijkertijd worden leasecontracten veelal voor langere termijn aangegaan en is de administratieve afhandeling van mobiliteit (declaraties, registraties etc.) arbeidsintensief. Dit resulteert in een disbalans tussen de kosten en de baten. WeGo springt hierop in met haar dienst om autodelen op eenvoudige wijze mogelijk te maken.

WeGo is gestart met het aanbieden van het deelbaar maken van zakelijke auto’s op abonnementsbasis. Voor een vast maandbedrag worden voertuigen voorzien van hard- en software en wordt ook het onderhoud geregeld. Met zakelijk autodelen kunnen voertuigen duurzamer en vooral efficiënter worden ingezet. Zo kunnen bedrijven met minder voertuigen nog steeds voldoen aan de mobiliteitsbehoefte van hun organisatie. Geen stilstaande leaseauto’s, maar optimaal gebruik van deelauto’s. De bijgeleverde software maakt voor organisaties alle relevante kosten inzichtelijk.

Met zakelijk autodelen worden voertuigen efficiënter ingezet. Doordat er per voertuig meerdere gebruikers zijn, wordt de capaciteit ervan beter benut: niet alleen resulteert dat in een kostenreductie ten aanzien van het wagenpark, ook resulteert het in een lagere CO2 uitstoot en in het vrijkomen van openbare ruimte vanwege de verminderde behoefte aan parkeerplaatsen. Het mes snijdt zo aan twee kanten; een efficiënter wagenpark met minder handling en lagere kosten.