Zo gaat Nederland om met zero emission-overheidsbeleid

De race naar verduurzaming is in full swing. Klimaatdoelen en ambities voor bewuster leven en werken maken emissievrije mobiliteit urgent. Organisaties zijn dan ook volop bezig met de sprong naar zero emission. Fleet Support en Ruigrok NetPanel onderzochten of dat lukt en hoe het ermee staat.

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 49 procent en in 2050 95 procent lager zijn. Het aantal milieuzones groeit dan ook sterk. De meeste bedrijven zijn ervan op de hoogte dat gemeenten al vanaf 2025 een zero tolerance-beleid gaan voeren voor alle voertuigen met schadelijke emissies. Organisaties moeten dus wel mee, maar kunnen en willen ze het ook?

Wanneer rijdt iedereen elektrisch?
De meeste bedrijven in de vervoer- en transportbranche vinden emissievrij personenauto's, bedrijfswagens en vrachtauto's belangrijk voor een duurzame toekomst. In de landbouw, nijverheid en commerciële dienstverlening wordt hier soms iets anders over gedacht.
Overigens denkt lang niet iedereen snel een volledig elektrisch wagenpark te hebben. Ruim een kwart verwacht dit pas na 10 jaar.

Flinke drempels
De meeste bedrijven zijn al begonnen met elektrisch rijden. Ze vinden dat ze goed op weg zijn naar zero emission in 2030. Maar onder meer het aantal oplaadpunten en de beperkte actieradius van de EV blijken flinke drempels. Als mooie kansen worden het positieve effect op het bedrijfsimago en de tevredenheid onder medewerkers gezien.

Volledig rapport beschikbaar
Dit zijn enkele beknopte highlights uit de conclusies. Bekijk hier het volledige rapport met alle conclusies.